[social_board id="323" type="wall"]
Kennis & inspiratie
 
 
 

Modulaire systeemwanden met het oog op circulariteit

12-04-2023

Wanneer je op zoek bent naar een systeemwand voor een kantoor, vinden jij en de eindgebruikers duurzaamheid waarschijnlijk zeer belangrijk. QbiQ is Cradle to Cradle ‘Silver’ gecertificeerd, maar QbiQ doet graag een stap extra. We creëren modulaire ruimtes zodat de ruimte flexibel is en de materialen hergebruikt kunnen worden, terwijl de systeemwanden esthetisch verantwoord blijven.

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle betekent letterlijk vertaald: ‘van wieg tot wieg’. Met andere woorden wordt bedoeld dat de levensloop van materialen oneindig is. Een van de vijf pijlers van Cradle to Cradle in versie 3.1 is dan ook: ‘material reutilization’, oftewel het hergebruiken van materiaal.

In de nieuwe versie, versie 4.0, verandert material reutilization naar product circularity. De focus komt dus meer te liggen op de circulariteit van het product in zijn geheel. Versie 3.1 is nu nog de geldende versie, maar de lat van de certificeringsrichtlijn, opgesteld door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII), komt steeds hoger te liggen. C2C-gecertificeerde leveranciers gaan de komende jaren (tot 2027) van versie 3.1 naar versie 4.0.

Vooroplopen

Toch wil QbiQ niet zo lang wachten en denkt daarom vooruit, want duurzaamheid zit in de genen. Al vanaf de start van het bedrijf denkt QbiQ na over hoe het zo goed en gezond mogelijk voor de mens en de wereld kan produceren. Het zit verweven in alle bedrijfsprocessen, van aantoonbare niet-giftige materiaalkeuze tot omgaan met afval en mensgericht werken.

QbiQ heeft daarom de keuze gemaakt om met systeemwanden voorop te lopen in ‘product circularity’. Je kijkt dan of je spullen terug kan nemen van een project, of dat je ze kan gebruiken in het huidige of in een ander project. Dit houdt in dat QbiQ adviseert bij projecten over hoe projectontwikkelaars hun materialen kunnen hergebruiken. Maar Qbiq denkt ook mee en ontwikkelt circulaire concepten. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in de toepassing van modulaire systeemwanden, die je keer op keer opnieuw in elkaar kunt zetten.

Project

Voor een Cradle to Cradle-project in Brussel heeft QbiQ zo’n nieuw concept ontwikkeld. Door uit te gaan van vaste gridmaten of stramienmaten kun je bijvoorbeeld een vergaderunit continu ergens anders opbouwen of in een andere samenstelling plaatsen.

Op deze manier denkt QbiQ mee in de circulaire opgave waar de gebruiker van het gebouw ook voor staat. Door op grote schaal te werken met modulaire systeemwanden in plaats van op maat gemaakte systeemwanden, denkt QbiQ daarnaast mee in de flexibiliteit die de gebouweigenaar verwacht. Zo hoef je geen nieuwe systeemwanden te maken, maar kan je de systeemwanden hergebruiken. Daardoor verbruik je minder brandstof en grondstof en draag je zorg voor de wereld en de mens om ons heen.

Heb jij een project waarbij je onze expertise op het gebied van duurzaam ondernemen en circulariteit goed kunt gebruiken? Maak dan gebruik van onze contactpagina, of bel ons via telefoonnummer: (088) 50 10 500

 

Sign up here and receive 4 times a year the IQ-news.