[social_board id="323" type="wall"]
 

QbiQ loopt al jaren aantoonbaar voorop als het om duurzaamheid gaat. Alle wandsystemen zijn Cradle to Cradle Silver gecertificeerd. Onze kennis en know-how heeft geresulteerd in een innovatie op het gebied van het toepassen van gelaagd glas. En daar zijn we best trots op.

100% duurzame wandsystemen, door inzet van gelaagd glas, hoogwaardig akoestisch comfort, minimalistisch ontwerp op maat en -vanzelfsprekend– ieder onderdeel van de wand is te scheiden en eindeloos geschikt voor hergebruik. Cradle to Cradle Silver gecertificeerd.
QbiQ is de enige leverancier die het wérkelijk waarmaakt.

Bewust zijn van de veranderende wereld waarin we verantwoordelijkheid nemen en duurzaam ondernemen met oog voor mens, milieu en maatschappij.
QbiQ. The Green Option.

 
 

Daarmee komt QbiQ tegemoet aan zowel de eisen voor C2C certificering, wensen van architecten en opdrachtgevers en hoogwaardig akoestisch comfort voor de gebruikers van de ruimten.
Wat de transparante wandsystemen van QbiQ zo bijzonder én extra duurzaam maken is dat hiermee nóg een stap verder wordt gegaan in het verantwoord produceren ten opzichte van gehard glas waarbij comfort en geluidswaarden fors lager liggen.

QbiQ’s meerwaarden op een rij:

  • innovatieve pvb-folies in ons gelaagd glas presteren beter geluidswerend;
  • minder ijzeroxide zorgt voor heldere glassoort;
  • efficiënt gebruik van grondstoffen door minimalistisch design;
  • toeleveranciers zijn tevens C2C gecertificeerd;
  • hogere score BREEAM rating;
  • hogere assessment voor de WELL building standard.

En bovendien voldoen de wandsystemen aan de criteria voor C2C Silver:

  • de grondstoffen zijn 100% niet giftig;
  • eindeloos hergebruik mogelijk zonder kwaliteitsverlies;
  • bewust water- en energieverbruik;
  • maatschappelijk verantwoord inzetten van arbeidskrachten.

Cradle to Cradle Silver Certified

Eerste leverancier met Cradle to Cradle Silver voor akoestisch gelaagd glas
QbiQ mag na het Cradle to Cradle Bronze nu ook het Cradle to Cradle Silver certificaat voeren voor al haar wandsystemen. Tot begin 2020 konden leveranciers van glaswanden alleen voor gehard glas het C2C Silver certificaat voeren. QbiQ is als eerste wandenleverancier in staat om C2C Silver gecertificeerde transparante en gesloten wanden met hoogstaande akoestische kwaliteit te realiseren.

Efficiënt en geen verspilling
Onze wandsystemen zijn minimalistisch ontworpen. Grondstoffen worden tijdens de productie zeer efficiënt verwerkt. Onze eigen recycle-methode garandeert dat alle materialen in onze wanden na gebruik hoogwaardig gerecycled worden.

Ketenverantwoordelijkheid
Cradle to Cradle Silver betekent dat QbiQ eisen stelt aan haar toeleveranciers; zij dienen ook volledig C2C gecertificeerd te zijn. Hierdoor wordt de hele keten gehouden aan Cradle to Cradle normen qua herbruikbaarheid van materialen, het bewezen niet-giftig zijn van grondstoffen en het verstandig omgaan met water- en energieverbruik. Daarnaast telt het sociale aspect; hoe gaan we maatschappelijk verantwoord om met de inzet van onze arbeidskrachten.

Duurzaam en Design hand in hand
Voor ons bedrijf is het belangrijk de C2C Silver certificering te handhaven, zonder het minimalistische en transparante design van de wandsystemen uit het oog te verliezen.
Dat is wat wij verstaan onder ‘The Green Option’!

Klik voor meer informatie hier.

Cradle to Cradle Certified Product Scorecard
MATERIAL HEALTH Silver
MATERIAL REUTILIZATION Silver
RENEWABLE ENERGY & CARBON MANAGEMENT Silver
WATER STEWARDSHIP Gold
SOCIAL FAIRNESS Gold
OVERALL CERTIFICATION LEVEL Silver

MATERIËLE GEZONDHEID
Op een materiaalgezondheidscertificaat staat waar het product uit bestaat, welke materialen een risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu en welke verdere stappen nodig zijn om de productveiligheid te verbeteren.

RECYCLINGMATERIAAL
Het materiaal in het product maakt deel uit van een biologische of technische kringloop, dus er is geen afval.

HERNIEUWBARE ENERGIE
Hernieuwbare energie (ook wel groene energie genoemd) helpt bij het maken van producten met duurzame energie, zodat de effecten van klimaat veranderende broeikasgassen door productie worden verminderd en waarbij natuurlijke bronnen constant worden aangevuld.

WATER BEHEERSING
Waterbeheer zorgt ervoor dat water wordt erkend als een waardevolle hulpbron, dat stroomgebieden worden beschermd en dat schoon water beschikbaar is voor mensen en alle andere organismen.

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
Het doel van deze categorie is dat reeds in de beginfase, bij het ontwerpen van de plannen, rekening wordt gehouden met het welzijn van alle mensen en natuurlijke systemen die betrokken zijn bij de fabricage van een product.

Recycling
“Ons streven naar duurzaamheid is volhardend. Hoewel we momenteel de exacte herkomst van gerecyclede materialen (voornamelijk glas, aluminium en staal) niet volledig kunnen traceren en daarmee niet kunnen claimen, vanwege het ontbreken van een Chain of Custody bij onze leveranciers, zijn we in deze fase content met de verklaringen die we hebben ontvangen van deze leveranciers. Deze verklaringen bevestigen dat er een aanzienlijke hoeveelheid gerecyclede content aanwezig is in de materialen die we gebruiken.

We blijven uiteraard actief in gesprek met onze leveranciers om de gerecyclede content voortdurend te verhogen. Ons doel is om transparantie te bevorderen en onze leveranciers extra te motiveren in het opstellen van een Chain of Custody. Hierdoor kunnen we nauwkeurig vaststellen hoeveel procent van onze materialen afkomstig is van pre-consumer (rest materiaal bij productie) en hoeveel procent van post-consumer (na gebruik). Door deze inspanningen denken we niet alleen onze ecologische voetafdruk te verminderen, maar ook de duurzaamheidsstandaard in onze branche te verhogen.”

 
 
 

Laat hier je gegevens achter en ontvang 4x per jaar onze nieuwbrief.