[social_board id="323" type="wall"]
 

Voortrekkers in duurzaamheid, pioniers in circulariteit

Bij QbiQ Wall Systems zijn we niet alleen trots op onze jarenlange voortrekkersrol in duurzaamheid, maar ook op onze pioniersgeest als het gaat om circulariteit.

Alle QbiQ wandsystemen zijn 100 procent duurzaam en Cradle to Cradle Certified® Silver-gecertificeerd, een resultaat van onze expertise en innovatiekracht. Door de slimme inzet van gelaagd glas en gesloten (stalen) panelen, bieden ze hoogwaardig akoestisch comfort in een minimalistisch ontwerp op maat. De juiste keuze van het type deur draagt substantieel bij aan zowel de gewenste uitstraling als aan de geluidsisolatie eisen. Vanzelfsprekend is elk onderdeel van onze wanden en deuren te scheiden en eindeloos geschikt voor hergebruik.

Het omarmen van circulariteit is voor QbiQ meer dan het volgen van een trend. Het is een zware verantwoordelijkheid tegenover onze planeet, de mens en de maatschappij. Daarom leggen we de lat bewust hoog en streven we ernaar om met elke innovatie en elke oplossing het verschil te maken. Dat maakt ons de enige producent van systeemwanden die duurzame beloftes écht waarmaakt.

QbiQ. The Green Option.

 
 

QbiQ onderschrijft Het Nieuwe Normaal voor circulair bouwen

Op 18 maart 2024 zette QbiQ, samen met andere toonaangevende Zuid-Hollandse organisaties, een belangrijke stap naar duurzaamheid. De organisaties ondertekenden Het Nieuwe Normaal, een manifest voor circulair bouwen. Deze ondertekening, een mijlpaal voor de circulaire bouweconomie, bevestigt de inzet voor uniforme en ambitieuze circulaire doelstellingen in de bouwsector. Ontwikkeld met partners zoals Cirkelstad, Copper8, Alba Concepts en de TU Delft, adresseert Het Nieuwe Normaal de behoefte aan een gestandaardiseerde circulaire aanpak. QbiQ’s handtekening onder dit manifest onderstreept ons commitment aan een circulaire toekomst, met Het Nieuwe Normaal als de nieuwe standaard voor de industrie.

Lees verder >>>

Duurzaamheid, functionaliteit en design hand in hand
QbiQ voldoet niet alleen aan de hoge eisen voor C2C-certificering, we luisteren ook altijd met aandacht naar wat architecten en opdrachtgevers willen. Onze transparante en minimalistische wandsystemen combineren esthetiek met functionaliteit en bieden hoogwaardig akoestisch comfort voor de mensen die in de ruimtes verblijven en werken.

De pluspunten van QbiQ op een rijtje:

– Innovatieve PVB-folies in ons gelaagd glas verbeteren de geluidsisolatie;

– Efficiënt gebruik van grondstoffen dankzij ons minimalistisch design;

– Onze toeleveranciers zijn net als wij C2C-gecertificeerd;

– We dragen bij aan hogere scores op de BREEAM-rating en de WELL Building Standard.

Onze wandsystemen voldoen bovendien aan de C2C Silver-criteria met 100% niet-giftige grondstoffen, bewust water- en energieverbruik en maatschappelijk verantwoorde arbeid. Bovendien blinken ze uit in circulariteit en losmaakbaarheid. Omdat de wanden zijn ontworpen voor eindeloos hergebruik zonder kwaliteitsverlies, zetten we een nieuwe standaard in duurzaamheid.

Zorgt het herindelen van kantoorvloeren ervoor dat niet alles hergebruikt kan worden of dat er materialen beschikbaar komen? Dan kunnen wij materiaal op maat aanvullen waar nodig en halen wij de beschikbare materialen op. Kijk hier voor de mogelijkheden.

 

Cradle to Cradle Silver Certified

 

Het Cradle to Cradle Certified®-certificaat van QbiQ

Ons Cradle to Cradle Certified®-certificaat en alle details van onze certificering zijn gepubliceerd op de officiële  site van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute Inc.

Cradle to Cradle Certified Product Scorecard van de QbiQ-concepten:

1. Gezondheid van het materiaal – Silver, versie 3.1

Onze producten zijn vrij van stoffen die giftige gassen kunnen uitstoten, die het werkklimaat negatief beïnvloeden en op de lange termijn schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

2. Circulariteit – Silver, versie 4.0

Onze producten zijn bewust ontworpen om te worden hergebruikt en onze wanden zijn volledig losmaakbaar.  Mocht hergebruik niet mogelijk zijn, dan zorgen we ervoor dat de onderdelen 100% gerecycled worden. Zo voldoen onze wanden aan de meest ambitieuze wereldwijde standaard voor het ontwikkelen van veilige, circulaire en verantwoord geproduceerde producten. Daarmee zet QbiQ een flinke stap in de richting van een circulaire toekomst.

3. Hernieuwbare energie – Silver, versie 3.1

Voor onze productie gebruiken we voor een deel elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen of compenseren we elektriciteit met hernieuwbare energieprojecten. Zo dragen we bij aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het behoud van natuurlijke bronnen.

4. Waterbeheer, Gold, versie 3.1

QbiQ erkent water als een waardevolle hulpbron en draagt bij aan het beschermen van stroomgebieden. Ons productieproces is ontworpen met een gesloten watersysteem, waardoor we in essentie geen afvalwater produceren.

5. Sociaal-maatschappelijk, Gold, versie 3.1

In het hele fabricageproces, vanaf de prille ontwerpfase, houdt QbiQ rekening met het welzijn van de betrokken mensen en de natuurlijke omgeving. Daarnaast zijn we trots op het aanzienlijke aantal collega’s binnen ons team die, ondanks een afstand tot de arbeidsmarkt, een waardevolle bijdrage leveren en voor ons het verschil maken.

 

 

Cradle to Cradle Certified Product Scorecard
Level Version
Gezondheid van het materiaal Silver 3.1
Circulariteit Silver 4.0
Hernieuwbare energie Silver 3.1
Waterbeheer Gold 3.1
Sociaal-maatschappelijk Gold 3.1
OVERALL CERTIFICATION LEVEL Silver

 

 

OVERALL CERTIFICATION LEVEL Silver

 

 

Recycling

Bij QbiQ zetten we ons vol passie in voor duurzaamheid. De toegepaste materialen binnen onze wandsystemen, zoals glas, staal en aluminium, zijn 100% te recyclen en worden teruggebracht worden in de cyclus. Momenteel kunnen we helaas nog niet altijd traceren waar de gerecyclede materialen die we gebruiken – zoals glas, aluminium en staal – vandaan komen. De reden is dat niet al onze leveranciers beschikken over volledige traceerbaarheid, een zogenaamde chain of custody, van hun grondstoffen.  Desondanks zijn we in deze fase blij met de verklaringen die we hebben gekregen. Deze bevestigen namelijk dat er een aanzienlijke hoeveelheid gerecyclede content aanwezig is in onze materialen.

We zijn altijd actief in gesprek met onze leveranciers om de transparantie te vergroten en hen te motiveren om een chain of custody op te stellen. Alleen dan kunnen we exact achterhalen hoeveel van onze materialen afkomstig is van pre-consumer restmaterialen en post-consumer bronnen. We stimuleren ook het gebruik van duurzame materialen en zetten ons in voor de toepassing van groene energie in de productieprocessen, wat bijdraagt aan de vermindering van onze carbon footprint.

Door deze initiatieven streven we ernaar niet alleen onze ecologische impact te verkleinen, maar ook de norm voor duurzaamheid in onze industrie te verhogen.

 

 
 
 

Laat hier je gegevens achter en ontvang 4x per jaar onze nieuwbrief.